Wstęp

Firma Cisco Systems, współpracując z instytucjami rządowymi i edukacyjnymi na całym świecie, podjęła konkretne działania zmierzające do złagodzenia niedoboru specjalistów ds. sieci. W 1997 roku Wdrożono specjalny program edukacyjny - Cisco Networking Academy Program (CNAP), którego celem jest upowszechnianie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z sieciami komputerowymi.

Program został podzielnony na 8 semestrów. Podczas pierwszych 4 semestrów uczestnicy programu CNAP przyswajają wiedzę i zdobywają doświadczenie niezbędne do uzyskania świadectwa Cisco Certified Network Associate (CCNA) . Natomiast kolejne 4 semestry nauki pozwalają na przygotownie do egzaminu Cisco Certified Network Professional (CCNP). Najwyższy poziom certyfiktów zawodowych Cisco repreznetują certyfikaty Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE), które na razie nie są objęte programem akademii sieciowych.

Szkolenia w ramach programu CNAP cieszą się ogromnym powodzeniem. Ponad 10000 ośrodków edukacyjnych w 152 krajach kształci obecnie ponad 469 tys. przyszłych specjalistów. W Polsce jest już 18 Akademii Regionalnych i 140 Akademii Lokalnych.

Obecna rewolucja internetowa powoduje zmiany w sposobach i metodach kształcenia. Zdobywanie wiedzy nie może się dziś obejść bez dostępu do informacji zawartej w Internecie.

Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy i prowadzony jest przez instytucje edukacyjne. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są przewidziane liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Program akademii sieciowej Cisco jest stale i na bieżąco aktualizowany w trosce o przekazywanie wiedzy odpowiadającej aktualnemu stanowi techniki. Jednocześnie program zakłada stałe kontakty pomiędzy Cisco a akademiami prowadzącymi zajęcia kursowe. Taka dwustronna komunikacja pozwala na uaktualnianie programu w zależności od potrzeb odbiorców i wymagań rynku pracy.


       


| Informacje ogólne | Zapisy do grup | Aktualne grupy | Aktualności | CCNA | CCNP | CCNA Security | Inne kursy | Kontakt |