Akademia Sieci działa w systemie non-profit, co oznacza, że nie może być traktowana jako źródło dochodów dla Wydziału Elektroniki i Telekomunikcji Politechniki Poznańskiej. Z funkcjonowniem AS wiążą się jednak pewne koszty tj. ekspolatacja pomieszczeń, amortyzacja urządzeń, wynagrodzenia instruktorów, opłata a rzecz AR i obowiązkowy serwis SmartNet, stąd pojawiła się konieczność wprowadzenia odpłatności za uczestnictwo w kursie.

Odpłatność za uczestnictwo w kursie zależy od:

  • statusu uczestnika kursu,
  • formy kursu (dla początkujących czy dla zaawansowanych),
  • liczności grupy kursowej.
Kwoty odpłatnosci przedstawiono w poniższych tabelach:

 KURS CCNA wersja 5.0 (dostępna od października 2013)

TABELA A  (z wykładami)
Status8-9 os.10-11 os.12 i więcej os.
studenci PP1000 zł850 zł700 zł
studenci spoza PP
uczniowie, doktoranci
1100 zł950 zł800 zł
absolwenci PP1150 zł1000 zł850 zł
pozostali1200 zł1050 zł900 zł
Ceny dotyczą opłaty za jeden moduł kursu CCNA

Promocje
  • 5% rabatu przy płatności za dwa moduły z góry dokonanej przez rozpoczęceiem pierwszego z nich,
  • 5% rabatu przy płatności za jeden moduł przed jego rozpcozęciem,
  • promocje łączą się.


TABELA B  (bez wykładów):
Status8-9 os.10-11 os.12 i więcej os.
studenci PP650 zł550 zł450 zł
studenci spoza PP
uczniowie, doktoranci
700 zł600 zł500 zł
absolwenci PP750 zł650 zł550 zł
pozostali800 zł700 zł600 zł
Ceny dotyczą opłaty za jeden semestr kursu CCNA

Promocje
  • 5% rabatu przy płatności za dwa moduły z góry dokonanej przez rozpoczęceiem pierwszego z nich,
  • 5% rabatu przy płatności za jeden moduł przed jego rozpcozęciem,
  • promocje łączą się.

       


| Informacje ogólne | Zapisy do grup | Aktualne grupy | Aktualności | CCNA | CCNP | CCNA Security | Inne kursy | Kontakt |